Aj vy sa pýtate ako na darovanie 2% z dane vašej obľúbenej organizácii v roku 2022?  Tak poďme na to!

Ak ste podnikateľ alebo firma, máte možnosť asignovať 2 percentá z dane spolu s podaním daňového priznania. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

Boli ste v roku 2021 dobrovoľníkom? Pred tým, než vypíšete potrebné tlačivo na darovanie 2%, spočítajte si svoje dobrovoľnícke hodiny odrobené v minulom roku – ak ich je viac ako 40 hodín, môžete venovať nie 2% ale 3%. A to je naozaj rozdiel.

Dokedy podať daňové priznanie resp. dokedy darovať 2%?

Tu sú aktuálne termíny pre rok 2022.

Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a máte v rukách Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín, tak potrebujete vypísať ešte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane . Tieto formuláre je potrebné zaslať do 30. 4. 2022 na Daňový úrad v mieste vášho bydliska (môžete aj na adresu našej organizácie a my to za Vás vybavíme).

Ak ste podnikateľ alebo firma (právnická osoba), daňové priznanie je treba podať do 31. 3. 2022 (platí aj pre elektronickú formu). To platí v prípade, ak máte zdaňovacie obdobie kalendárny rok. Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme.

Premeňte vaše 2% na smiech detí na palubovkách

Vaša pomoc bude smerovať výlučne na rozvoj basketbalového talentu a potenciálu našich nádejí, z ktorých sa pokúsime vychovať úspešné basketbalistky a predovšetkým kvalitné reprezentantky Slovenska.

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2%

Názov YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Právna forma občianske združenie
IČO 50392069
Sídlo Werferova 3, 040 11 Košice
Číslo účtu Tatrabanka a.s. SK05 1100 0000 0029 4102 7028