587 dní bez MBL

Ani sa to nezdá, že prešla taká doba ale je to tak. Poslednú Minibasketbalovú ligu sme mali možnosť zorganizovať 23. 2. 2020. Počnúc marcom 2020 nám situácia nedovoľovala usporiadať akciu takéhoto formátu. Samozrejme stále sme v obmedzenom režime a na podujatie s účasťou 16 družstiev z 10 klubov reprezentujúcich 6 miest s celkovým počtom 154 detí ako tomu bolo v prípade nateraz poslednej MBL momentálne pomýšľať nemôžeme. Hľadali sme spôsob ako prinavrátiť tento formát športovania deťom, lebo sa nám v procese výchovy mladých basketbalistiek v klube maximálne osvedčil. Rešpektujúc všetky aktuálne platné obmedzenia sme sa rozhodli usporiadať podujatie len na klubovej úrovni a dať v ňom priestor všetkým deťom, ktoré nám pôsobia v prípravkách YOUNG ANGELS ACADEMY.

Treba uznať, že podujatie malo svoj význam, úspech a dobrovoľná akcia oslovila rodičov a aj ich deti, ktoré v sobotu 2. 10. 2021 odohrali spolu 16 zápasov vo formáte 3×3. Bolo príjemné vidieť, že Minibasketbalová liga, po ktorej je dopyt, stále “žije”. Samozrejme nebolo to početnosťou podujatie, na ktoré sme boli zvyknutí, no verím, že časom budeme môcť sprístupniť podujatie všetkým, ktorí pracujú s najmladšími kategóriami v basketbale
a prinavrátiť jej tým svoj význam a hlavné poslanie.

Poďakovanie patrí všetkým trénerom z klubu, ktorí pomohli s akciou ako aj hráčkam extraligového družstva žien Michaele Balážovej, Dominike Urbanovej a Vande Kristlovej.
V neposlednom rade patrí vďaka za fotogalériu Jane Horňákovej a  rozhodcom Viktórii Macákovej a Borisovi Lackovi.

Ostáva nám len veriť, že v ďalších mesiacoch budeme môcť akciu aspoň v tomto režime zopakovať.

Fotografie zo zápasov v spolupráci s Janou Horňákovou nájdete TU

Rozpis zápasov I. kola nájdete TU

Informácie z predchádzajúcich kôl nájdete TU

Autor: Radko Dvorščák