BABY BASKETBAL ODŠTARTOVAL DRUHÝ ROČNÍK

BabyBB_TransparentnePozadieCassoviaV piatok 25.11.2016 na ZŠ Drábovej odštartoval druhý ročník projektu „Baby Basketbal“. Na tamojšej ZŠ sa stretli zástupcovia piatich Materských škôl a celkovo sa športom, pohybom a kreativitou zabávalo vyše 100 detí, ktoré tak strávili krásne a poučné dopoludnie.

„Podujatie, ktoré sa už pravidelne pripravuje na tamojšej škole v spolupráci s trénerkou a učiteľkou Petrou Sukubovou si opäť našlo svojich účastníkov. Pochopenie koncepčnej práce a vedenie detí k športu a hlavne postupne k basketbalu je aj u riaditeľky školy Annymárie Kmiťovej začo jej patrí veľká vďaka. Toto dopoludnie nastávajúci prváci mohli v doprovode svojich starších spolužiakov stráviť v priestoroch školy a telocvične, kde pre ne bolo pripravených veľa podnetných zážitkov. Deti sa zabávali v priestoroh telocvične rôznymi súťažami, pohybovými hrami a vyskúšali si aj svoje prvé hody na basketbalový minikôš. Okrem pohybových aktivít si spoločne aj zatancovali a svoju kreativitu mohli vyskúšať v maľovaní na tvár či na vopred pripravené omaľovanky s basketbalovou tématikou. Svoje nadšenie a radosť vyjadrovali emóciami, ktoré sú pre všetkých zainteresovaných najkrajšou formou odmeny. Ďakujeme partnerovi projektu občianskému združeniu „Zober loptu, nie drogy“ za pomoc s materiálnym zabezpečením podujatia. Už teraz sa jednotlivé škôlky tešia na ďalšie kolá. Pre nás je veľkým zadosťučinením, že o projekt je záujem aj v ďalších organizáciách, ktoré sa venujú deťom v predškolských zariadeniach. V rámci našich časových možností ich určite budeme chcieť navštíviť a podeliť sa s krásami športu a pohybu ako takého“ vyjadril sa šéftréner Cassovie a hlavný organizátor R. Dvorščák.

Fotografie z akcie v spolupráci s Petrou Sukubovou nájdete TU

Publikované: 1.12.2016 Autor: Radko Dvorščák