II. ROČNÍK MINIBASKETBALOVEJ LIGY V TREBIŠOVE I. KOLO

Ani netušíme ako prešiel rok a v oblasti Trebišova a Sečoviec vznikla požiadavka na druhý ročník Minibasketbalovej ligy. O tom, že tento šport si v mestách na Dolnom Zemplíne získava srdcia svedčí aj účasť na turnaji prípraviek v Sečovciach a v Košiciach. Na týchto podujatiach netrvalo dlho a jednohlasne sa všetci prítomní telocvikári zhodli na potrebe zorganizovať II. ročník Minibasketbalovej ligy v Trebišove. Už minulý školský rok si projekt získal veľký záujem detí a škôl. Tento projekt bol zameraný na 4. – 5. ročník ZŠ. Predmetom záujmu bola hra 3 x 3 a zároveň po každej perióde nasledovali súťaže pohybových schopností a basketbalových zručností. V tomto druhom ročníku sa projekt zameral na dievčatá 5. – 6. ročníka. Obsahom ligy už bola len hra 4 x 4.

Prvé kolo sa konalo vo štvrtok 21.5.2015 na ZŠ Komenského v Trebišove, ktorej vedenie nám aj tento rok vyšlo v ústrety a zabezpečilo výborné podmienky. Do projektu sa celkovo zapojili 4 školy so 7. družstvami a to ZŠ Obchodná Sečovce A-B, ZŠ Komenského Trebišov A-B, ZŠ M. R. Štefánika Trebišov A-B a ZŠ Gorkého Trebišov. Prvého kola sa zúčastnilo 5 družstiev. Účasť dvoch družstiev bola poznačená inými povinnosťami škôl, no na druhé kolo, ktoré je naplánované na 12.6.2015 sa už teraz deti nevedia dočkať. Dovedna sa v tento deň odohralo 8 zápasov.

“Záujem o basketbal je v tomto regióne obdivuhodný. Funguje tu veľa kvalitných telocvikárov so záujmom o deti a šport všetkého druhu. Ich ochota a obeta je pre mňa ako basketbalového trénera doslova inšpirujúca v práci v týchto mestách. Samozrejme o pochopení významu športovania a podpore zo strany vedenia škôl sa radšej vyjadrovať nebudem, aby si čitatelia nemysleli, že som bol na inej planéte. Je jasné, že v spolupráci s týmito ľuďmi je otázkou času kedy svetlo sveta uzrie prvé oficiálne družstvo z tejto oblasti. Všetko chce čas, je to dlhodobý proces, no myšlienky ako zase basketbal v tomto regióne pozdvihnúť už uzrievajú svetlo sveta”, uviedol R. Dvorščák.

Poďakovanie patrí všetkým deťom, ktoré chceli. Učiteľom a školám, ktoré im to umožnili. A samozrejme nášmu tradičnému hlavnému partnerovi OZ Zober loptu, nie drogy, bez ktorého by to bolo oveľa ťažšie.
Ďakujeme

Fotografie zo zápasov v spolupráci s Radkom Dvorščákom nájdete TU

Publikované: 22.05.2015 Autor: Radko Dvorščák