KECHNECSTREET 2017

Obec Kechnec,  Občianske združenie „Zober loptu a nie drogy“ , Basketbalová akadémia Čaňa  a Ing.Ladislav Šosták Vás  pozývajú  na tradičný basketbal 3×3

Kde: Športový areál  Kechnec

Kedy: Sobota 10.júna 2017, 8:00 hod. – Prezentácia, 9:00 hod. – Začiatok turnaja

Kategórie:  v každej kategórii max. 8 družstiev

Mini-mix ( 2005 a mladší ), Žiaci ( 2002 – 2004 ), Žiačky ( 2002- 2004 ), Juniori ( 1998 – 2001 ), Juniorky ( 1998 – 2001 ), Muži ( 1997 a starší ), Ženy ( 1997 a starší ), V.I.P. ( muži nad 35 + ženy )

Štartovné: Mini-mix, žiaci, žiačky – zdarma, juniori, juniorky – 15,- €, Muži, ženy  – 20,- €, V.I.P.  –  50,- €

Kontakt : Ing. Ladislav Šosták, bodo.sosty@gmail.com , 0944 525504

Prihlásiť sa možno len vopred –  najneskôr do štvrtka 8.júna 2017 do 20,00 hod.. V štartovnom je zahrnutá účasť družstva v jednej kategórii , občerstvenie ( guláš, nápoj ), ceny pre víťazné družstvá. Pravidlá ( štandardné pre streetbal ) obdrží v prípade záujmu každé prihlásené družstvo e-mailom. Systém v jednotlivých kategóriách bude stanovený podľa konečného počtu prihlásených družstiev. Počet družstiev v každej kategórii je maximálny, prihlášky budú akceptované len do naplnenia max.počtu,  štartovné sa platí na mieste resp. platbou na účet ( v prípade záujmu obdrží každé prihlásené družstvo e-mailom ).  O prijatí prihlášky, resp. platbe na účet dostane každé družstvo potvrdenie prostredníctvom e-mailu. Každé družstvo bude mať tričká v jeden farebnej kombinácii. V prihláške žiadame uviesť názov družstva, kategóriu, súpisku ( mládežnícke kategórie aj rok narodenia ), počet členov družstva – min.3, max.5.