Rozpis tréningov
Deň Čas Miesto
Pondelok    
Utorok    
Streda 14:00-15:30 ZŠ Komenského
Štvrtok    
Piatok 9:00-11:45, 14:30-16:00 ZŠ Komenského