PROJEKT BABY BASKETBAL POKRAČUJE

Projekt Baby Basketbal má v tomto školskom roku za sebou už štvrté kolo. Tentoraz možnosť prezentácie využila Základná škola na Drábovej ulici v Košiciach, na ktorej spôsoby i výsledky práce s mladými športovcami sa prišli pozrieť tieto skupiny: MŠ Dénešova “A – B – C – D”, MŠ Čordákova “A – B – C – D”, MŠ Myslava “A – B”, MŠ Cottbuská, ZŠ Drábova “A – B”, Anglická škôlka SPLASH a MŠ Hemerkova.

„Učitelia zo Základnej školy na Drábovej ulici pripravili deň otvorených dverí, ktorý využili na nábor detí do prvého ročníka. Škola vo svojom vzdelávacom programe bazíruje aj na pohybovú prípravu. V rámci tohto dňa mali deti možnosť zapojiť sa do projektu Baby Basketbal. Takmer 140 detí strávilo tento deň pohybovými aktivitami zábavou a tvorivou činnosťou. Je nesmierne prínosné, že v týchto činnostiach môžu deti pokračovať aj po nástupe do prvého ročníka. Škola spolupracuje s klubom Young Angels Academy, ktorého absolventky nachádzajú, okrem iného, uplatnenie aj v klube Good Angels Košice. Pohybové aktivity, ktoré pod odborným dozorom na škole vykonávajú, smerujú u záujemcov aj k basketbalu. Deti sa, okrem projektu Baby Basketbal, pravidelne zúčastňujú aj na Minibasketbalovej lige, ktorá vytvára štartovacia čiaru do oficiálnych súťaží. Tento deň s budúcimi prváčikmi bol veľkým zdrojom energie, ktorá je pre nás všetkých motiváciou do práce. Určite po dohode tento projekt radi odprezentujeme vo všetkých predškolských a školských zariadeniach, kde sa vytvárajú vhodné podmienky na športovanie detí,“ vyjadril sa R. Dvorščák.

Fotografie z akcie v spolupráci s Radkom Dvorščákom a Dominikou Urbanovou nájdete TU

Informácie z predchádzajúcich kôl nájdete TU

Publikované: 19.3.2018 Autor: Radko Dvorščák