BK SOŠŽ Cassovia Košice vs CBK Minibuseuropa Ťahanovce