Mladšie mini žiačky (ročník narodenia 2006 a ml.)
Deň Čas Miesto
Pondelok 16:00 – 17:30 Gym. Park mládeže
Utorok 16:15 – 17:30 Gym. Park mládeže
Streda 16:00 – 17:30 Gym. Park mládeže
Štvrtok    
Piatok 15:30 – 17:00 Gym. Park mládeže