TERMÍN NA POUKÁZANIE “2%” UŽ LEN DO 30.4.2016

Vážení fanúšikovia, rodičia a priatelia,

daňové zákony nášho štátu nám dávajú jedinečnú príležitosť podporiť činnosť nášho mládežníckeho basketbalového klubu.

Každý kto platí daň (či už podnikateľ, živnostník alebo zamestnanec) môže odviesť príslušné percento zo svojej dane na podporu nášho (Vášho) klubu.

Uchádzame sa o Vašu priazeň pri Vašom rozhodovaní o poukázaní podielu Vašej dane v prospech klubu BK SOUŽ Cassovia Košice. Klub má za sebou vyše tridsaťročnú tradíciu.

  • Basketbalový klub Cassovia Košice bol počas jeho pôsobenia od roku 1990  v SBA  vyhodnotený  6 x na 1. mieste ako najlepší ženský basketbalový klub.
  • Prioritou klubu je výchova reprezentantiek SR vo všetkých vekových kategóriách, pričom doposiaľ (od roku 1990) klub vychoval 56 reprezentantiek.
  • Klub sa v doterajšej histórii zúčastnil 7x na turné po USA a Kanade, bol účastníkom „Ronchetti pohára FIBA“, spoluorganizátorom 1. Majstrovstiev Európy žien do 20 rokov.
  • Až po súčasnosť sa klub v najvyššej súťaži žien stal 3x víťazom Slovenského pohára, získal jednu striebornú a jednu bronzovú medailu v Extralige žien.
  • Na finálových turnajoch Majstrovstiev Slovenska získal klub v mládežníckych kategóriách 27 zlatých medaily, 20 strieborných medaily a 8 bronzových medaily.

V prvom rade však ide o klub Vašej dcéry, vnučky, sestry alebo známej.

Pri chabej resp. žiadnej podpore štátu pre mládežnícky šport je to jediná možnosť ako udržať úroveň klubu a výraznejšie finančne podporiť klub.

V prílohe Vám posielam postup krokov na poukázanie Vášho podielu, ako aj potrebné tlačivá. Budem rád ak túto správu s prosbou o podporu posuniete svojim známym, kolegom, či zamestnávateľom.

Údaje o príjimateľovi:
Názov: Basketbalový Klub SOUŽ Košice
Sidlo: Palackého 14, 04001 Košice
Právna forma: Občianské združenie
IČO: 35541342

Ďakujeme

Prílohy: 

POSTUP KROKOV

Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov 2015

Vyhlásenie 2% 2015