VIII. ZÁVEREČNÉ KOLO TURNAJA NÁDEJÍ

V posledný deň kalendárneho týždňa 10.5.2015 sa konalo záverečné VIII. kolo Turnaja nádejí. Do vzájomných zápolení sa počas celého roka zapojilo 6 družstiev z Košíc a blízkeho okolia. Išlo o pilotný projekt otvorenej mestskej ligy, ktorý vznikol spoluprácou štyroch
košických klubov. Súťaž bola vyhlásená pre dievčatá a chlapcov ročník narodenia 2003 a ml. Každé z prihlásených družstiev odohrali počas roka okolo 32 „zápasov“. Tieto zápasy sa konali bez tlaku zo strany klubov o výsledky, keďže víťazom bol každý kto sa zúčastnil, nakoľko sa nevyhlasoval víťaz, ani žiaden postupujúci na „finálový turnaj“. Za zmienku určite stojí aj fakt, že rodičia detí neboli touto súťažou nijako finančne zaťažení, keďže nebolo potrebné platiť rozhodcov, vklady, či licenčné poplatky.

Cieľom celého projektu bolo prilákať a ukázať rodičom a hlavne deťom, že sa basketbal oplatí robiť. Ukázať nielen jeho krásu, ale aj výchovný charakter, keďže je všeobecne známe, že šport, a hlavne kolektívny šport je najlepšou formou výchovy mládeže.

Tento nenásilný projekt nám otvoril cestu nielen k rodičom, školám, ale hlavne k deťom, ktoré mohli spraviť svoje prvé basketbalové kroky. Tieto zápasy boli dostatočné nato, aby si jednotlivé družstvá a kluby formovali svoje zostavy, patrične dopĺňali počas sezóny, aby ich už so skúsenosťami a naučenou pravidelnosťou tréningov či potrebou zápasov mohli prihlásiť do oficiálnych súťaži SBA.

Počas celého roka vzorne svoje kluby, školy a trénerov reprezentovali ZŠ ČAŇA I a ZŠ ČAŇA II (ŠBK Galaxy Čaňa), ZŠ Jenisejská, ZŠ Starozagorská (Tydam UPJŠ Košice), ZŠ Drábova (SOŠŽ Cassovia Košice) a ZŠ ŠACA (ŠŠK Union Press Košice).

O tom, že celý projekt mal význam, svedčí aj narastajúci záujem zo strany detí počas sezóny. Pri hodnotení spokojnosti zo stany detí postačoval každému prítomnému pohľad na ktorékoľvek dieťa s iskierkou šťastia, že sú súčasťou niečoho iného a väčšieho ako ponúka ich rovesníkom bežný život žiaka.

Za pozitívum berieme aj záujem, že o zapojenie do už teraz pripravovaného druhého ročníka prejavilo záujem aj niekoľko škôl a klubov mimo mesta. Je jasné, že si zainteresovaní k projektu sadnú, aby ho o rok spravili zase väčším, zaujímavejším a lákavejším.

Veľké ďakujem patrí hlavne všetkým rodičom, ktorí prácne svoje deti v začiatkoch podporujú. Bez ich ochoty a vynaloženého času by nebolo v budúcnu žiadnej hráčky, či hráča. O tom, že tento projekt našiel v ich kalendári čas, svedčila aj zaplnená tribúna na poslednom kole. Samozrejme nesmieme zabudnúť na všetky školy, trénerov a kluby ako aj na našich podporovateľov OZ Zober loptu, nie drogyOZ Šport do Košíc a Basketbalovému združeniu košického kraja. Osobne chcem poďakovať svojim hráčkam Barbore Gyuriovej a Veronike Šonkovej a Alexandre Maximovej, ktoré si napriek školským povinnostiam, tréningom a zápasom našli čas nato, aby nezištne pomohli v dobrej veci.

Fotografie zo zápasov v spolupráci s Petrou Nedoroščíkovou nájdete TU

Publikované: 11.05.2015 Autor: Radko Dvorščák