Marec v znamení baby basketbalu na „DRABKE“

Pohybová aktivita je dôležitá nielen pre telesný, ale aj duševný rozvoj dieťaťa. Deti v každom veku potrebujú fyzickú aktivitu, ktorá prirodzene smeruje k organizovanej forme. Už v predškolskom veku, či pri zápise na základnú školu sa rodičia rozhodujú, na aký šport zapíšu svoje dieťa. Snažia sa zistiť, čo by mu vyhovovalo, ale aj to, čo mu robí radosť. Od pohybového uvedomenia rodičov výrazne závisí aké miesto bude mať šport v živote dieťaťa.

V tomto už od roku 2016 podáva pomocnú ruku projekt Baby Basketbal. Ten nenásilnou a hravou formou prezentuje pohybovú aktivitu a basketbal deťom v predškolskom veku. Celý projekt je obrazom príkladnej spolupráce predškolských zariadení, Základnej školy na Drábovej ulici a klubu Young Angels Academy. Za šesť rokov existencie sa vybudovala synergia, ktorej výsledkom sú náborové aktivity pre školu, v ktorej má basketbal silnú podporu vedenia. Vďaka tejto mravenčej práci sa postupne škola stala ústrednou centrálou pre prípravky klubu Young Angels Academy. Aktuálne len na prvom stupni navštevuje basketbalové prípravky pravidelne okolo 40 žiačok školy.

Počas mesiaca marec navštívilo školu skrz projektu Baby Basketbal 218 detí zo siedmich predškolských zariadení. Deti si okrem návštevy možno svojej budúcej školy mali možnosť zašportovať a získať svoj prvý kontakt s basketbalovou loptou. Deti sú často hyperaktívne, treba im zvýšenú túžbu po pohybe umožniť vykonávať pod dohľadom odborne vzdelanej osoby. Hoci si to neuvedomujeme, napríklad vyskočiť a chytiť loptu je pre dieťa v predškolskom veku nereálna vec.

Základná škola na Drábovej ulici v Košiciach ponúka vysokú odbornosť trénerov a učiteľov. Škola svoju športovú činnosť rozširuje a ponúka aj možnosť zapísať sa na druhý stupeň do triedy s rozšírenou športovou prípravou so zameraním aj na basketbal. Pre bližšie informácie v prípade záujmu kontaktujte školu na:

Telefón: +421 55 644 36 39, Mobil: 0911 437 603, Email: zsdrabova@zsdrabova.sk,  www.zsdrabova.sk

Nové basketbalové hviezdičky narodené po 1. januári 2010 radi privítame v klube Young Angels Academy na aktuálne fungujúcich prípravkách, ktoré je možnosť aj ľubovoľne kombinovať:

pondelok, streda, piatok ZŠ Drábova 15:00-16:00

utorok, štvrtok Gymnázium Park mládeže 17:00-18:00 (vchod je cez zelenú bráničku z Vodárenskej ulice).

Informácie z predchádzajúcich kôl nájdete TU
Foto: Radko Dvorščák
Autor: Radko Dvorščák