Prípravka: ZŠ Kežmarská

P.č.

Meno

Priezvisko

Dátum narodenia

Miesto narodenia

1.

Laura Doľáková

2005

Košice

2.

Magdaléna Gabaniová

2005

Košice

3.

Terézia Tomanová

2006

Košice

4.

Dáša Demečková

2006

Košice

5.

Karolína Rolková

2007

Košice

6.

Lillian Lagosová

2007

Košice

7.

Dáša Repiková

2008

Košice

8.

Lillana Lacová

2008

Košice

9.

Liliana Farkašová

2008

Košice

10.

Joala Kumar

2007

Košice

11.

Anna Mária Hricková

2006

Košice

12.

Alexandra Hricová

2009

Košice

13.

Adela Toporová

2009

Košice

 

Tréner družstva:

Mgr. Petra Nedoroščíková

 

Rozpis tréningov
Deň Čas Miesto
Pondelok
Utorok  13:40 – 15:45  ZŠ Kežmarská 30
Streda
Štvrtok    
Piatok